Bedemanden assisterer og rådgiver ved bisættelse og begravelse

juli 14, 2021 808 Af admin

Når nogen går bort, det være sig et familiemedlem eller en nær ven, står man som pårørende i en situation, hvor man er ramt af sorg, og samtidig skal tage sig af en masse praktiske omstændigheder i forbindelse med dødsfaldet, og arrangering af bisættelse eller begravelse og alt hvad det indebærer.

Det er for de fleste meget svært, og ofte helt uoverskueligt at skulle koncentrere sig om at sætte sig ind i alle disse ting, og sørge for at der er styr på det hele.

Derfor vælger de langt størstedelen at få en bedemand til at varetage alle de praktiske forhold, som er i i forbindelse med et dødsfald og det videre forløb.

Bedemænd har stor erfaring i netop at tage hånd om alle de forskellige praktiske ting, samt diverse formalia, der skal være styr på.

Får man en bedemand til at hjælpe sig med den side af sagen, kan man dog være rolig ved at vide at der på professionel vis, bliver set til at alt er som det skal være og at alle formaliter er taget hånd om.

 

Hvilke praktiske ting tager bedemanden sig af?

Bedemanden har stort kendskab til alle de forhold, der skal være på plads i forbindelse med et dødsfald samt stor rutine i at effektuere dem. Dette dækker blandt andet, kontakt til officielle myndigheder, samt til kirke og præst, og koordinering af rustvognskørsel.

Bedemanden tager sig bla. af følgende:

 • Bedemanden sørger for at bestille dødsattest
 • Bedemanden udfylder dødsanmeldelse til myndighederne
 • Sørger for indlevering af godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden
 • Koordinerer og foretager rustvognskørsel
 • Rådgivning og vejledning omkring køb af kiste – derunder pris på kiste
 • Øvrig relevant vejledning

 

I Danmark er det sådan at alle ret til at blive begravet på folkekirkens kirkegårde, eller få nedsat en urne. Prisen er noget, den enkelte kirkegård fastlægger. Som medlem folkekirken betaler man dog mindr, end ikke-medlemmer, fordi man som medlem af folkekirken løbende har bidraget til kirkegårdenes og gravstedernes vedligeholdelse via kirkeskatten.

 

Hvad omfatter prisen på begravelse eller bisættelse?

Der er en række udgifter forbundet med når nogen går bort – dette dækker udgifter til bedemanden, kirkegården og andet der måtte være relevant.

Typiske udgifter ifm. et dødsfald og bisættelse / begravelse:

 • Bedemand – yder diverse services, hjælp og rådgivning
 • Indrykning af dødsannonce i avis eller online
 • Køb af kiste eller urne
 • Bårebuket
 • Gravsted
 • Stenhugger

Desuden er det muligt at vælge diverse andre services såsom organist og korsanger til at spille og synge i kirken under bisættelsen.